За другата страна на програма Студентски труд и стаж

28

Четете статията „За другата страна на програма „Студентски труд и стаж“ от Невена Георгиева, публикувана в брой 27 от 2020 г. на сп. „Университетски дневник“.

снимка:
Работилница за деца „Играя и зная“ [фотография]. Университетски дневник. Достъпно на 21 май 2020 г. от https://bit.ly/3e55KD1.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име