Списание „The Musical Times“

25

До 27 юни 2020 г. Библиотеката на Нов български университет организира временен достъп до списание „The Musical Times“. Могат да се четат на английски език броевете от 2020 г. до 2012 г., включително.

„The Musical Times“ е най-старото академично списание за класическа музика, издавано във Великобритания. Първоначалното заглавие е „The Musical Times и Singing Class Circular“ от 1844 до 1903 г. През 1904 г. името е съкратено до „The Musical Times“. Пълнотекстов архив от 1844 до 2016 г. е достъпен в база от данни JSTOR.

Достъпът е както в локалната мрежа на университета, така и извън нея.

снимка:
String quartet in Oradea [image]. Larisa Birta. Unsplash.com. Retrieved 4 June 2020, from https://unsplash.com/photos/slbOcNlWNHA

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име