Списание „MusicTech“

22

До 11 юли 2020 г. Библиотеката на Нов български университет организира временен достъп до списание „MusicTech“. Могат да се четат броевете от м. януари 2005 г. до м. юни 2020  г., включително. Списанието е на английски език.

Изданието е изцяло насочено към развиване на практически умения при създаването на звукозаписи. Всеки брой предлага новини за нови продукти и софтуер в областта на музиката.

Достъпът е осигурен в локалната и извън локалната мрежа на университета.

снимка: Фейсбук страница MusicTech

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име