Исторически бележки за развитието и значението на собствеността

30

Четете статията „Някои исторически бележки за развитието и значението на собствеността като гаранция за реализиране на човешките права и свободи‎“ от гл. ас. д-р Милена Караджова, публикувана в „Правата на гражданите и тяхната защита“, сборник от международна научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, Пълният текст ще откриете в Научния електронен архив.

Резюме: Студията разглежда в исторически контекст отношенията собственост – човешки права и свободи. В древността попадането в робство поради неизплатени дългове е широко разпространено явление. През Средновековието недостигът на собственост води до ограничаване на основни права и свободи. В съвремието изпадането в дългова зависимост има за последица морална деградация и икономически упадък.

снимка: Christian prisoners are sold as slaves on a square in Algiers. Jan Luyken, 1684. [Image]. The Ohio State University. Retrieved 23 June 2020, from https://news.osu.edu/when-europeans-were-slaves–research-suggests-white-slavery-was-much-more-common-than-previously-believed/

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име