Списание за медии и комуникации

20

Научно списание „Journalism and mass communication quarterly“ с ISSN 1077-6990 е част от колекциите на библиотеката от 1999 г. Издание е на Асоциацията за образование по журналистика и масови комуникации (AEJMC). Публикува оригинални статии и рецензии на книги по теми: теоретични и методологически разработки в журналистиката и масовата комуникация, медийни технологии и общество, реклама, връзки с обществеността, история на журналистиката, управление на медиите, политическа и здравна комуникация.

Списанието е член на Комитета по публикационна етика (Committee on Publication Ethics, COPE). Петгодишният му импакт фактор е 2.291.

Преподаватели, студенти, докторанти и служители на Нов български университет могат да заемат списания за ползване извън библиотеката. Неустойката за забава е 1.00 лв. на ден за 1 документ. Библиотеката предлага услуга „Моите списания“, при която абонатът получава страницата със съдържание на списанието на посочен имейл, всеки път когато то пристигне в университета.

„Journalism and mass communication quarterly“ може да се ползва както в локалната, така и извън локалната мрежа чрез платформа SAGE JOURNALS.

снимка: Sam McGhee [Image]. Unsplash.com. Retrieved 25 June 2020, from https://unsplash.com/photos/KieCLNzKoBo

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име