Безплатни услуги за хора с нарушено зрение

41

Нашият екип продължава да обогатява електронната колекция от книги предназначена за незрящите читатели. Към момента тя съдържа 510 пълнотекстови заглавия. Припомняме, че библиотеката разполага със специализирано читателско място за хора с нарушено зрение. То е оборудвано със софтуерните продукти JAWS for Windows и синтезатор на българска реч SpeechLab, както и с брайлов принтер и брайлов дисплей. Читателите могат да поръчат по телефон или електронна поща сканиране на необходимата им литература или отпечатване на текст на брайлов шрифт. Тези, които посетят библиотеката, могат да се възползват от говорещия софтуер и да четат посредством брайловия дисплей. Услугите за хора с нарушено зрение са безплатни.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име