Блога

Блогът на Библиотеката на Нов български университет ще се стреми да ви запознава на време с всичко, което се случва при нас.
Тук ще намерите полезна и практична информация за електронни ресурси, услуги и документи, и за това как максимално да се възползвате от библиотеката.
Ще се радваме да получаваме редовно вашите коментари, предложения и препоръки!
Приятно четене!

Екипът на Библиотеката на НБУ