Библиотеката

Библиотеката на Нов български университет е създадена през 1995 г. от сливането на три библиотеки – старата библиотека на АОНСУ, библиотеката на Магистърски факултет и библиотеката на департамент “Право”. Това е началото – следва цялостна реконструкция, за да може новосъздадената библиотека да функционира и да се развива. Откриването на обновения библиотечен комплекс става факт на 17 юни 1998 г. През 2007 г. отвори врати новата читалня “Проф. Иванка Апостолова”.